Caliban – I WILL NEVER LET YOU DOWN – НИКОГА НЯМА ДА ТЕ РАЗОЧАРОВАМ

0
125

caliban

i will never let you down

Wake up,
Stand up for everything you want
Let’s go, let’s live,
What are your dreams,
What do you wish?
It’s up to you,
So open up your eyes
And see,
What could be
The world is there for us!
For us!

Forever
We Will Be Together
To love
For life,
Let all go,
Let me lead,
To be free!

Let me be
Your eyes forever mine
Let me be
Your guide through this life

What is real,
What is fake,
You’ll never know for sure
All the pain,
All the lies,
I’ll take them away from you,
It’s up to you,
So open up your eyes
And see,
What could be
The world is there for us!
There for us!

Let me be
Your eyes forever mine
Let me be
Your guide through this life

I will never let you down!

Forever
We will be together
To love
For life,
Let all go,
Let me lead,
To be free!

< ?php include $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/L2BG_tools/div.inc'; ?>

никога няма да те разочаровам

Сабуди се,
бори се за всяко нещо, което желаеш.
Да тръгваме, да живеем,
какви са мечтите ти,
какво би желал?
От теб зависи,
отвори очите си
и виж
какво би било.
Светът е там за нас!
За нас!

Завинаги
ние ще бъдем заедно
да обичаме
завинаги,
освободи се,
остави ме да те водя,
да бъдем свободни!

Остави ме
да погледна през твоите очи.
Нека бъда
твоят водач в живота.

Кое е истинско,
кое е лъжа –
никога няма да знаеш със сигурност.
Всичката болка,
всичките лъжи –
ще те отведа далеч от тях,
от теб зависи,
отвори очите си
и виж
какво би било.
Светът е там за нас!
За нас!

Остави ме
да погледна през твоите очи.
Нека бъда
твоят водач в живота.

Никога няма да те разочаровам!

Завинаги
ние ще бъдем заедно
да обичаме
завинаги,
освободи се,
остави ме да те водя,
да бъдем свободни!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР