Песента е свързана с връзка, която е достигнала дъното си, но и двамата се опитват да се задържат един друг.