Албумите на 2006-та год.

    Има любов изгаряща да те намери Ще ме чакаш ли?